معاون برنامه ریزی و راهبردی رییس جمهوری با بیان این که توافق هسته ای اخیر تاثیر بسزایی در اقتصاد ایران دارد گفت: آزادسازی هشت میلیارد دلار از دارایی های بلوکه شده ایران از سوی آمریکا صحت دارد. به گزارش ایرنا محمدباقر نوبخت در حاشیه همایش تبیین راهبرد دولت در عرصه های مختلف که در دانشگاه