آزمایشات انجام شده روی انسان‌ها همیشه یک موضوع بحث بر انگیز بوده است که محققان و پژوهشگران برای بدست آوردن اطلاعات بیشتر و پیشرفت ناگزیر بودند آزمایشات خود را روی انسان‌ها انجام دهند. ۱. آزمایش واکسن وبا ریچارد یک دکتر و مدیر آزمایشگاه زیست شناسی در فیلیپین بوده است که در سال ۱۹۰۶ برای انجام