درباره زندگی آلبرت انیشتین در این مطلب از ابرتازه ها داستان زندگی آلبرت انیشتین را بیان کرده ایم. با ما همراه باشید و از این مطلب استفاده نمایید. درباره آلبرت انیشتین ٬ زندگی آلبرت انیشتین انیشتین در یک صبح بهاری در ۱۸ آوریل ۱۹۵۵ (۲۹ فروردین ۱۳۳۴ خورشیدی) در سن ۷۶ در گذشت، یاد و خاطرۀ