عجیب ترین تبرماهی, آبزی عجیب به نام تبرماهی عجیب ترین تبرماهی, آبزی عجیب به نام تبرماهی در این مطلب از ابرتازه ها درباره شناخت یک آبزی عجیب به نام تبرماهی توضیحاتی را بیان می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. تبر‭ ‬ماهی‭ ‬بسیار‭ ‬کوچک‭ ‬ساکن‭ ‬اعماق‭ ‬آب‌‭ ‬است.‬ بزرگترین‭ ‬نمونه‭ ‬شناخته‭ ‬شده‭