هر شهر غذهای مختص خود را دارد که خوردن آن هم می تواند خاطرات آن شهر را برای تان زنده کند و هم مورد علاقه تان قرار بگیرد و دوست داشته باشید خودتان طرز تهیه آن را یاد گرفته و درست کنید. یکی از غذاهای محبوب بسیاری از ما ایرانی ها آش رشته است که