شهاب حسینی و هنگامه قاضیانی که هر دو از ستاره‌های هنر هفتم به شمار می‌روند، قصد دارند این بار در عرصه موسیقی همکاری مشترک انجام دهند. به گزارش ایسنا، ورود هنرمندان عرصه های مختلف به حوزه موسیقی و خوانندگی و حتی انتشار آلبوم و برگزاری کنسرت مشترک با خوانندگان مشهور اتفاق تازه ای نیست و