زندگینامه آلن تورینگ در این مطلب از ابرتازه ها نگاهی به زندگینامه آلن تورینگ می اندازیم. برای شناخت این شخصیت علمی با ما همراه باشید. بیوگرافی آلن تورینگ ٬ زندگینامه آلن تورینگ آلن تورینگ ریاضی دان، دانشمند رایانه، منطق دان، فیلسوف، زیست – ریاضیدان، و رمزنگار بریتانیایی بود. تورینگ به عنوان پدر علم محاسبه نوین و