بافت پادری به شکل قلب (دل) که خیلی هم بافتنش ساده ست!! تمام کار تشکیل شده از حدود ۳۰۰ گل کوچیک و بزرگ که دستور بافت یه جور و ساده ای داره. اصلا” هم لازم نیست یه باره بشنین و ببافین و پهنش کنین !! شبای پائیزی و زمستانی که دور هم نشستین و کاری