در شهر میلاس ترکیه در مساجد کلاس های آموزش “بدمینتون” برپا می شود. این کار با تصمیم وزارت دیانت ترکیه صورت گرفته است!! قضاوت با شما…