حرکات یوگا – آموزش حرکت کلاغ یوگا ( باکاسانا ) + عکس   حرکت کلاغ در یوگا برای برقراری حس تعادل مفید است   حرکات یوگا – حرکت کلاغ یوگا (باکاسانا) حرکت کلاغ در یوگا برای برقراری حس تعادل و هماهنگی اعضای بدن و همچنین برای افزایش تمرکز بسیار مفید می باشد. باکا به معنی