ابراز احساس ابراز احساس
 معجزه ابراز احساسات دوست داشتن, راه برای ابراز احساسات, شناخت احساس در این مطلب از ابرتازه ها درباره معجزه ابراز احساسات توضیحاتی را بیان می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. ابراز احساسات, پذیرش احساس آیا تا به حال برای شما هم پیش آمده است که به‌دلیل درد در قسمتی از بدن
توصیه هایی برای کنترل احساسات بیشتر مردم همان‌قدر خوشحالند که می‌خواهند خوشحال باشند  ممکن است بگویی: ”چطور می‌توانم کسی را که مشکلی واقعی برای من به وجود آورده، ببخشم؟“ هرگز روزی را که برای اولین بار گفته النور روزولت را بیان کردم، فراموش نمی‌کنم. سپس آن را به شکلی دیگر مطرح کردم: ”هرگز کسی نمی‌تواند