صنایع دستی, صنایع دستی چرمی, هنر زین سازی صنایع دستی چرمی, هنر زین سازی در این مطلب از ابرتازه ها شما کاربران عزیز را با هنر زین سازی از صنایع دستی چرمی آشنا می نماییم. برای شناخت بیشتر این هنر زیبا ما را همراهی نمایید. زین در لغت نامه دهخدا زین . (اِ)ترجمه ٔ سَرج .