نحوه ی استفاده از ابزارهای برداری در فتوشاپ ابزارهای بُرداری در فتوشاپ ، ابزارهای بُرداری از ابتدای پیدایش گرافیک رایانه‌ای و تولید نرم‌افزارهای آن ، جدال بین دو گروه معروف نرم‌افزارهای برداری و پیکسلی وجود داشته و همچنان این نبرد ادامه دارد. اما در اصل نمی‌توان هیچ یک از این نرم‌افزارها را بر دیگری ترجیح