نحوه ی تنظیم ابزار قلم‌مو فتوشاپ ابزار فتوشاپ ، تنظیمات ابزار قلم‌مو در فتوشاپ