مهم ترین ابزارهای قالی بافی ” در این مقاله با برخى از مهم ترین ابزارهای قالیبافى آشنا خواهید شد!” تعریف ابزار قالیبافی! ابزار وسایلى هستند که به کمک آنها قالى بافته مى شود و به دو گروه ابزار بافت فارسى و ابزار ترکى تقسیم مى شوند. ابزار فارسى بافت: -چاقو (کارتک): وسیله اى است داراى