عکس هایی از ابزار جاسوسی و قتل لوازم جاسوسی ، ابزار جاسوسی و قتل با مشاهده این ابزارهای ظاهرا بی خطر که برای قتل و جاسوسی به کار می رفتند ، بیننده احساس می کند که به دوران جنگ سرد بازگشته است. گجت هایی که متعلق به دورانی است که خبری از ماهواره های جاسوسی