ابن حسام خوسفی ابن حسام خوسفی
شعر نقاب سنبل تر برشکن تجلّی را اثر ابن حسام خوسفی شعر زیبا و خواندنی از ابن حسام خوسفی
شعر نهان که می‌کند این درد از ابن حسام خوسفی شعرهای زیبا و خواندنی از ابن حسام خوسفی محمد فرزندحسام الدین حسن ، معروف به ابن حسام ، شاعر ، عارف ، فقیه و اندیشمند قرن هشتم ونهم هجری است. تولد ابن حسام راسالهای ۷۸۲ و یا ۷۸۳ هجری ( ۷۶۰ شمسی ) دانسته اند.
شعر خوشتر ز آستان تو … ابن حسام خوسفی اشعار زیبا و خواندنی ابن حسام خوسفی مولانا محمد بن حسام‌الدین حسن بن شمس‌الدین محمد خوسفی شناخته شده به اِبنِ حِسام شاعر ایرانی زاده شده به سال ۷۸۲ یا ۷۸۳ هجری در روستای خوسف در منطقه قُهستان و در گذشته به سال ۸۷۵ هجری است. خاندان