ابن سینا ابن سینا
سیری در زندگی ابوعلی سینا زندگینامه: ابوعلی سینا حکیم، فیلسوف، طبیب و دانشمند بزرگ ایرانی که در جهان غرب به نام(Avicenna) و با لقب “امیر پزشکان” شناخته شده است، در ماه صفر از سال ۳۷۰ هجری قمری در شهر بخارا به دنیا آمد. این حکیم بزرگ که بعدها موثرترین چهره در علم و فلسفه جهان
تشریح یازده مرحله عشق از دیدگاه ابن سینا تشریح یازده مرحله عشق از دیدگاه ابن سینا  : ابن سینا نابغه ی همیشه ی تاریخ، یازده مرحله عشق را به صورت زیر تشریح می‌کند: . اول: دوستی که موانست ساده و بی‌آلایشی بیش نیست، . دوم: علاقه که مرحله مهرورزیدن قلبی دو فرد به یکدیگر است،