عکسی از دوران جوانی ۴ کارگردان‌ معروف سینما عکس نوستالژی از ایام جوانی مسعود جعفری جوزانی، ابوالحسن داوودی، بهروز افخمی و پوران درخشنده را در زیر مشاهده می نمایید. منبع: ۲۴ عکسی از دوران جوانی ۴ کارگردان‌ معروف سینما