ابی کورنیش در بازسازی جدید فیلم پلیس آهنین (robocop) نقش خانم مورفی را ایفا کند. او در این فیلم به فهرست بازیگرانی چون سمئول ل. جکسن، گری اولدمن،جوئل کینامن پیوست. این بازسازی را جاس پدهیلا بر اساس فیلمنامه ایی ازجیمز واندربیلت می سازد.جدیدترین فیلمی که از ابی کورنیش بر پرده سینماها آمده«و.ی» ساخته مدونا بود.