Barbie Bedroom Decoration ؛ در این بازی آنلاین به باربـی در چیدمان وسایل اتاق خواب کمک کنید. گزینه های متعددی برای زیبا سازی و دکوراسیون اتاق پیش روی شماست و از بالا به پایین هر گزینه مخصوص قسمتی از اتاق خواب باربـی هست. با کلیک های متوالی روی گزینه ای خاص می تونید مدل های