یک زن کانادایی که هنگام اسب سواری دچار سانحه شده و از اسب سقوط کرده بود بعد از به هوش آمدن با لهجه غلیظ اسکاتلندی شروع به صحبت کرد. شارون کمبل مادر دو فرزند است و ۵۰ سال سن دارد، اوهنگام اسب سواری در سال ۲۰۰۸ دچار سانحه شد و تغییر لهجه او به زبان