اول و آخر بودن خداوند به چه منظوری است؟ در این مطلب از ابرتازه ها درباره اول و آخر بودن خداوند توضیحاتی را بیان کرده ایم. با ما همراه باشید و از این مطلب بهره لازم را ببرید. فقط خدا ٬ اول و آخر بودن خداوند اوّل در اصل به شکل «أءول» بر وزن افعل