«گذشته» le_passe جدید‌ترین فیلم اصغر فرهادی است که بسان دیگر کارهای او به دور از حاشیه و در سکوت خبری در حال ساخت است‌ و با پایان فیلمبرداری آن در ماه فوریه ۲۰۱۳ مراحل تدوین آن هم رو به پایان است. به تازگی کمپانی ممنتو تریلر، این فیلم را در شبکه‌های اجتماعی خود منتشر کرده