نحوه ی ایجاد میانبرهای ترمیمی جهت اجرای نرم‌افزارها قفل‌کردن ویندوز ، نرم افزار ایجاد میانبر