آشنایی با ساز سنتور و تاریخچه آن در این مطلب از ابرتازه ها درباره ساز سنتور و تاریخچه آن توضیحاتی بیان نموده ایم. برای آشنایی بیشتر با این ساز با ما همراه باشید. ساخت سنتور ٬ ساز سنتور ٬ سنتور  سنتور، یکی از کهن‌ترین سازهای گستره ایران سنتور دارای صوتی شفاف و بلورین بوده و قابلیت تکنوازی