به گزارش ابرتازه ها به نقل از نیک صالحی: بعد از کشف یک گورستان ۳۰۰ ساله باستان شناسان چینی با ۳ جسد روبه رو شدند و در حالی که ۲ تن از آنها تبدیل به اسکلت شده بودند اما یکی از اجساد کاملا سالم بود که باعث حیرت و سردرگمی بسیار این باستان شناسان شد.