آیا میدانید به همراه یک صندلی اجکت(صندلی نجات خلبان هواپیمای جنگنده) چه چیزهایی وجود دارد؟ ۱) غذا به اندازه ۳ روز ۲) شکلات. ۳) یک کلت. ۴) یک کلت منور. ۵) یک قایق بادی مخصوص دراپ در آب. ۶) یک قلاب ماهی گیری. ۷) یک دستگاه شبیه کباب پز برای طبخ غذا. ۸) یک پودر