احکام نماز آیات و خواندن آن در این مطلب از ابرتازه ها درباره احکام نماز آیات و خواندن آن را توضیحاتی داده ایم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. احکام نماز آیات ٬ خواندن نماز آیات نماز آیات چند رکعت است؟ نماز آیات دو رکعت است و در هر رکعت پنج رکوع دارد، نماز آیات