احمق ترین سارقی که تابحال دیده اید سارق حواس پرت بانک مریلند امریکا برای سرقت پول‌ها پیغام تهدیدآمیزی برای صندوقدار بانک نوشت اما نمی‌دانست این پیام را روی فیش واریز پول خود نوشته که نشانی خانه‌اش بر پشت این برگه بود و این سارق پس از آن‌که با پول‌های مسروقه به خانه‌اش رسید پلیس را