احکام خمس, احکام پرداخت خمس و زکات, احکام زکات احکام پرداخت خمس و زکات, احکام زکات در این مطلب از ابرتازه ها درباره احکام پرداخت خمس و زکات توضیحاتی را بیان می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. ۱ – اگر انسان از غیر کسب ، مالى بدست آورد مثلا چیزى به