واجب بودن داشتن مرجع تقلید برای هر مسلمان در این مطلب از ابرتازه ها درباره واجب بودن داشتن مرجع تقلید برای هر مسلمان بحث می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. تفاوت مرجع تقلید با ولی فقیه ٬ فرق ولایت فقیه با مرجع تقلید چرا داشتن مرجع تقلید برای هر مسلمان واجب