حکم کاشت مژه مصنوعی برای وضو در این مطلب از ابرتازه ها حکم کاشت مژه مصنوعی برای وضو را توضیح داده ایم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. وضو با مژه کاشته شده ٬ حکم کاشت مژه مصنوعی پرسش با سلام. حکم اکستنشن مژه(کاشت مژه مصنوعی) چیست؟ به این صورت که هر تار