احکام کروات بستن, پوشیدن کروات, حکم خریدن و پوشیدن کروات احکام کروات بستن, پوشیدن کروات در این مطلب از ابرتازه ها احکام کروات بستن براى داماد را بیان می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. آیات عظام امام، خامنه‌ اى، مکارم و نورى: اگر باعث ترویج فرهنگ غرب شود، جایز نیست.