چهار پسر جوان که دخترجوانی را در کرج مورد تجاوز قرار داده‌اند به‌زودی به ‌دار آویخته می‌شوند. این چهار مرد جوان زمانی بازداشت شدند که دختری به ماموران پلیس مراجعه کرد و مدعی شد مورد آزارجنسی قرار گرفته ‌است. دختر جوان در شکایت خود به ماموران گفت: با یکی از این پسران دوست بودم و