از خریدن آجیل رنگی خودداری کنید آجیل رنگی کارشناس مسئول بهداشت محیط شهرستان کرمانشاه هشدار داد، افراد از خرید آجیل‌های رنگی و براق خودداری کنند.