روز جهانی تلویزیون ؛ ۲۱ نوامبر ۲۱ نوامبر روز جهانی تلویزیون ، تاریخچه ورود تلویزیون به ایران تلویزیون به تأثیر‌گذار‌ترین رسانه در عصر ما مبدل شده است. تلویزیون عرصه‌ای برای نمایش تصاویر، فرم‌ها و سبک‌هایی است که انسان را احاطه کرده است. تلویزیون، مردمی‌ترین و پرمخاطب‌ترین مدیوم برای ارتباطات و اطلاع‌رسانی است. نامگذاری روز جهانی