بیوگرافی گوگلی المو مارکونی مخترع رادیو ملیت : ایتالیا – قرن : ۱۹ گوگلی المو مارکونی مخترع رادیو در سال ۱۸۷۴ در شهر بولونی ایتالیا به دنیا آمد. او از خانواده‌ای مرفه بود و معلمان و مربیان خصوصی تعلیم و تربیت او را به عهده داشتند.مارکونی در سال ۱۸۹۴ و به سن بیست سالگی مطالبی