استعداد موسیقی از حیوانات تا انسان ها سنت موسیقی, شناسایی ماهیت موسیقی, کشف اختراع موسیقی همیشه برای ما سوال بوده است که چه کسی یا کسانی چند سال پیش اولین بار موسیقی را کشف یا اختراع کرده‌اند. شناختن مبداء و منشاء موسیقی به شناسایی ماهیت موسیقی کمک بسیاری می کند. در این مطلب از ابرتازه