دادگاە کیفری عراق یک کارمند شهرداری بغداد را بە اتهام اختلاس ٣۵ میلیارد تومانی بە حبس ابد و مصادرە اموال منقول و غیر منقول ، محکوم کرد. به گزارش مشرق، یک منبع آگاە در کمیسیون دارایی پارلمان عراق در گفت‌وگو با فارس اعلام کرد: دادگاه جنائی منطقه رصافه در بغداد، یک کارمند زن شهرداری بغداد