تنها در یک مورد ، وزیر نیرو از سوء استفاده ” ۱۲ هزار میلیارد تومانی” در یکی از پروژه های دولت قبلی خبر داده که ظاهرا در صورت اثبات این مساله این رقم ۴ برابر فساد مالی تاریخی ۳ هزار میلیارد تومانی است و رکورد قبلی را می زند. به گزارش ابرتازه ها به نقل