راهکارهای هماهنگ شدن زن وشوهر برای تربیت فرزند اختلاف بر سر تربیت فرزند را جلوی خود فرزند نشان ندهید   شاید تعجب کنید اما نکته مهم در تربیت و پرورش فرزندان بر می‌گردد به قبل از ازدواج! در واقع از همان ابتدا لازم است با کسی ازدواج کنید که از نظر فرهنگ و عقیده، از