دلایل گزگز و درد کف پا چیست؟ (تونل تارسال) MRI یکی از مهمترین روش های تشخیص سندرم تارسال تانل است  سندرم ‘تارسال تانل’ یا ‘تونل تارسال’ یکی از مهمترین دلایل گزگز، درد و کرختی کف پا است که اغلب افراد از آن بی اطلاع هستند. تونل تارسال کانالی است که در قسمت داخلی مچ پا