اختلالات یادگیری اختلالات یادگیری
تاثیر امواج مغزی بر فرآیند یادگیری در این مطلب امواج مغزی را مورد بررسی قرار داده ایم، و همچنین تاثیر آن بر روی فرآیند یادگیری نیز ذکر شده است. با مطالعه این مطلب به امواج مغزی مضر و خطرناک بر روی مغز آگاهی پیدا می کنید. با ما همراه باشید.   فرآیند یادگیری ، اختلالات
سبک درس خواندن هوشمندانه تری داشته باشید! اکثر دانش آموزان نیازی به بیشتر درس خواندن ندارند؛کافی است هوشمندانه تر درس بخوانند
تاثیر مصرف ریتالین و شیشه بر یادگیری  ریتالین و شیشه ، اختلالات یادگیری ، جبران کم کاری‌های درسی ، شب‌های امتحان