اختلال جنسی اختلال جنسی
شاخص های رضایت جنسی, رابطه جنسی منظم, رضایت جنسی در مردان و زنان شاخص های رضایت جنسی, رضایت جنسی در مردان و زنان در این مطلب از ابرتازه ها درباره شاخص های رضایت جنسی در مردان و زنان توضیحاتی را بیان می نماییم. برای بهره بردن از این مطلب ما را همراهی نمایید. داشتن رابطه جنسی
شایع ترین اختلالات جنسی در زنان شایع ترین اختلالات جنسی شناخته شده برای زنان شامل کاهش میل جنسی، دیسپارونی (آمیزش دردناک)، واژینیسموس (انقباض دردناک و غیرارادی ماهیچه های واژن به هنگام دخول) و نرسیدن به اوج لذت جنسی (یا ارضا نشدن جنسی) است.  اختلال جنسی دیسپارونی (آمیزش دردناک): دیسپارونی حالتی است که فرد در هنگام