۱۰ دانستنی درباره اختلال عصبی افراد عصبی عموما شهرت بدی دارند. آنها اغلب به‌عنوان پرتنش، نگران یا بی‌حوصله و دمدمی مزاج شناخته می‌شوند، به هرچیزی بیش از حد فکر می‌کنند و از هرچیزی به‌راحتی نمی‌گذرند. در این مطلب از ابرتازه ها به اختلال عصبی در افراد پرداخته شده است. با ما همراه باشید. اختلال عصبی