«ریحانا» بازیگر و خواننده پاپ که اخیرا به امارات سفر کرده در اقدامی عجیب به مسجد بزرگ شیخ زیاد ابوظبی رفت و در حالی که با ژستهای مختلف سعی در گرفتن عکس داشت ، توسط خدمه این مسجد اخراج شد . این اقدام «ریحانا» در کنار آرایشی که به چهره داشت نوعی بی احترامی مکان