اخراج ۱۰۰ مامور متخلف در برخورد با دست‌فروشان اخراج ۱۰۰ مامور : در جلسه امروز معاون خدمات شهری شهرداری تهران، رفتارهای اخیر ماموران سد معبر با دستفروشان مورد بحث قرار گرفت و مدیران شهری مدعی بودند با ماموران متخلف مطابق قانون برخورد می‌شود و طی ماه‌های گذشته ۱۰۰ مامور متخلف از شهربانی شهرداری تهران اخراج