دلایل بی مسئولیتی بعضی مردان چیست؟ متاسفانه بعضی مردان به دلیل شرایط مختلف گاها از طرف همسران خود افراد بی مسئولیتی خطاب می شوند. اما این دلایل چه هستند و با این گروه از مردان که بیشتر در خانه هستند، چه می توانیم بکنیم؟