پیش نیازهای برقراری ارتباط عاطفی ؛ یکی از مهمترین ملاک های افراد برای برقراری ارتباط عاطفی ، خصوصیات شخصیتی و اخلاقی است. بسیاری از افراد، خیالپردازی ها و رویاهای بی شماری درباره رابطه عاطفی در سر می پرورانند و ملاک های متعددی را در نظر دارند. یکی از مهمترین ملاک هایی که عموما افراد برای